แท็ก "กิจกรรมของ ททท."

ททท. สนับสนุนกิจกรรมขบวนแห่หมรับ เมืองคอน ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 60

วันที่ 19 กันยายน 2560 นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่หมรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ...