แท็ก "ข้าวกัมพูชา"

เกษตรต่างแดน : ข้าวกัมพูชา…เส้นทางยังอีกยาวไกล

  กัมพูชา เป็นประเทศเล็ก มีพื้นที่ราว 178,520 ตารางกิโลเมตร หรือราวครึ่งหนึ่งของไทย ในจำนวนนี้มีที่ดินที่สามารถเพาะปลูกได้ราว 22 เปอร์เซ็นต์ พ...