แท็ก "ข้าวแห้งเห็ดโคน"

กฤช เหลือลมัย : ส่งท้ายหน้าแล้ง ด้วย “ข้าวแห้งเห็ดโคน”

ฝนเทลงมาเป็นสัญญาณว่าผืนดินกำลังย่างเข้าฤดูฝน ไม้ไร่ต่างตระเตรียมแตกยอดอ่อน แต่ที่มาก่อนใครคือเห็ดธรรมชาตินานาชนิด ซึ่งนำขบวนมาทั้งเรื่องรสชาติและราคา...