แท็ก "ความดันโลหิตสูง"

ความลับของ’มิโซะ’

ชาวญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับกันว่ามีอายุเฉลี่ยยืนยาวที่สุด ที่สำคัญคือแข็งแรงเสียด้วย ความลับหนึ่งของการมีอายุยืนมาจาก "อาหาร" นอกจากการเน้นอาหารที่ไ...