แท็ก "คาคาชิ"

อร่อยอินเทรนด์… ลิ้มอาหารญี่ปุ่นแบบล้นชามที่ ‘คาคาชิ’

อร่อยอินเทรนด์... ลิ้ม อาหารญี่ปุ่น แบบล้นชามที่ 'คาคาชิ' อาหารญี่ปุ่น จัดเป็นอาหารต่างประเทศที่คนไทยนิยมมาก ด้วยเป็นอาหารที่ผู้บริโภครู้สึกว่าสะอาด ...