แท็ก "ชีวิตวัยเกษียณ"

ท่องรอบโลกกับชาย ‘วัยเกษียณ’

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" (Aging Society) ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ อันเป็นผลพวงมาจากการลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และ...