แท็ก "ซุปเปรี้ยวชื่นใจ"

‘ปลาทูต้มมะดัน’ ซุปเปรี้ยวอันแสนชื่นใจ โดย กฤช เหลือลมัย

มีซุปเปรี้ยวแบบหนึ่งที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆ ด้วยว่าแม่ ซึ่งมีพื้นเพเป็นคนอัมพวา สมุทรสงคราม นั้น อยู่ใน "วัฒนธรรมปลาทูแม่กลอง" คือนิยมกินปลาทูตัวเล็ก (...