แท็ก "ตำหนักวาสุกรี"

เปิดเสน่ห์เมืองไทย ชมวัดเก่า เล่าเรื่องสร้างกรุง

เปิดเสน่ห์เมืองไทย ชมวัดเก่า เล่าเรื่องสร้างกรุง ชมวัดเก่า - ไม่ต้องออกไปนอกประเทศหรือเดินทางไปที่ไหนไกล เพราะ "ประเทศไทย" นี่แหละที่เป็นเมืองอันมีคว...