แท็ก "ทัวร์อคาเดมี"

5 วัดดังรัชกาลที่ 3 ยลงานช่างพระราชนิยม ตำนาน ‘เจ้าสัว’ กู้แผ่นดิน

แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตามประวัติศาสตร์ไทย ระบุว่าเป็นยุคสมัยที่การค้าขายเจริญรุ่งเรือง บ้านเมือง...