แท็ก "ทุ่งโฮ้ง"

‘กรมการท่องเที่ยว’โชว์ต้นแบบของที่ระลึก ปลุกกระแส’เที่ยวไทย’

ข้อมูลเบื้องต้นของกรมการท่องเที่ยว พบว่าปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 32,588,303 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8...