แท็ก "ท่องเที่ยวลาว 2018"

คอลัมน์ เดือนหงายที่ชายโขง : ปีท่องเที่ยวลาว 2018 เริ่มแล้ว

การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับตั้งแต่การเปิดประเทศในปี 1991 รายรับจากภาคการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศลาวเพิ่...