แท็ก "ท่องเที่ยวลาว"

คอลัมน์ เดือนหงายที่ชายโขง : ปีท่องเที่ยวลาว 2018 เริ่มแล้ว

การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับตั้งแต่การเปิดประเทศในปี 1991 รายรับจากภาคการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศลาวเพิ่...

เรื่อง..จากคำบอกเล่า อ็องรี มูโอต์ ในทัวร์ ‘ลาว จาก “คำบอก” ฝรั่ง

อ่าน “ตะวันออก” จาก “คำบอก” ฝรั่ง เห็นเกริ่นนำมาแบบนี้...แน่นอนว่า เรากำลังจะพูดถึงหนังสือที่เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าติดตามอีกหนึ่งเล่มค่ะ...