แท็ก "ท่องเที่ยวเกษตร"

ชุมชนสายยาว ต้นแบบหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน (คลิป)

“ชุมชนไม่จำเป็นต้องไปหาตลาดที่ไหน ชุมชนมีอะไรที่น่าสนใจแล้วดึงคนเข้ามาหาในพื้นที่ จะเป็นวิถีที่ดีและยั่งยืน” ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาจากห...