แท็ก "นครลำปาง"

ธรรมชาติ วัฒนธรรม และพลังงานบริสุทธิ์ ความลงตัวของถิ่นโบราณ ‘นครลำปาง’

"ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คือคำขวัญของ นครลำปาง เมืองเล็กๆ ขนาด 13 อำเภอ ดินแดนแห่งลุ่มน้ำวังและ...