แท็ก "บุ่งสิบสี่"

“เที่ยวบุ่งสิบสี่ ชิมส้มโอพันธุ์พื้นเมือง” เรียนรู้วิถีชุมชนอย่างลึกซึ้ง

การออกเดินทางท่องเที่ยวถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่บางครั้งทำให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน ตัวอย่างการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านบุ่งสิ...