แท็ก "บ้านท่าฉัตรไชย"

เที่ยวตามวิถีชุมชน ‘บ้านท่าฉัตรไชย’ สัมผัส ‘ภูเก็ต’ ในมุมมองใหม่

จังหวัดภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งทรัพยากรที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูมิศาสตร์อันงดงามจากป่าเขาจรดทะเล สมฉายา "ไข...