แท็ก "บ้านโกเล็ก"

กระบี่มีหอยใหญ่ บ้านโกเล็กอร่อยหรอยแรง โดยปิ่นโตเถาเล็ก

  ปิ่นโตเถาเล็กไม่ได้มาเยือนจังหวัดกระบี่หลายปีแล้ว คราวนี้เลยถือโอกาสตะลุยชิมของอร่อยในตัวเมืองและย่านใกล้ๆ ไว้เพียบ ได้ค้นพบว่าเมืองกระบี่ดี...