แท็ก "ปลาต้มผักกาดดอง"

‘ปลาต้มผักกาดดอง’ ซุปเปรี้ยวประจำครอบครัว โดย กฤช เหลือลมัย

เมื่อพูดถึง "ผักกาดดอง" ถึงแม้วัฒนธรรมการดองผักต้นใหญ่แบบคนจีนจะเลือกใช้ผักได้สารพัดชนิด ไม่ว่าจะผักกาดเขียว กวางตุ้งไต้หวัน หรือบ็อกชอยแบบต่างๆ แต่คน...