แท็ก "ปลาต้มฝักรุ่ย"

‘ปลาต้มฝักรุ่ย’ กุสุมรสของป่าชายเลน โดย กฤช เหลือลมัย

ผมได้ยินชื่อของ "รุ่ย" มานาน จากมิตรสหายในแวดวงอาหารพื้นถิ่น จำได้ว่า เมื่อกิตติศัพท์ความอร่อยของเนื้อ กลิ่น และสัมผัสของมันถูกเล่าขานขึ้นมาในวงครั้งใ...