แท็ก "ป่าเมี่ยง"

จากภูมิปัญญา สู่พืชเศรษฐกิจ โอโซน สมุนไพร ความงาม คุณค่าที่ซ่อนอยู่ในป่า ‘เมี่ยง’

ไม่ใช่เมนูอาหารอย่าง "เมี่ยงคำ" หรือ "เมี่ยงปลาทู" ฯลฯ ที่คุ้นเคยของคนภาคกลาง แต่ "เมี่ยง" ที่ว่าคือ พืชตระกูลชา เป็นไม้พุ่มเตี้ยระดับกลางขึ้นอยู่ท...