แท็ก "ป่าใหญ่ครีเอชั่น"

‘ไปตามฝัน’สารคดีฟอร์มยักษ์ แสดงพลังชุมชน ปลุกชนบทไทยลุกขึ้นสร้างท้องถิ่นเข้มแข็ง

ในทุกวิกฤตมีโอกาส ด้วยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถ้ารู้จักนำมาประยุกต์ต่อยอดย่อมสามารถพลิกฟื้นทุกชีวิตให้กลับมาเข้มแข็ง แ...