แท็ก "ป้อมหัวมังกร"

ตามหายาอายุวัฒนะที่ ‘เกาะจักรพรรดิจิ๋นซี’ และ ‘ป้อมหัวมังกร’ จุดตั้งต้นกำแพงเมืองจีน

สำหรับนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเทศหนึ่งที่เป็น A MUST ที่ต้องไป คือ จีน ด้วยเสน่ห์ที่มากมาย ไม่เพียงธรรมชาติ แต่ยังมากมีด้วยประวัติ...