แท็ก "ฟิลิปปินส์"

คอลัมน์ เคี้ยวตุ้ย…ตะลุยกิน : เที่ยวฟิลิปปินส์กินอาหารพื้นเมือง ‘ปีนังงัด-บิโคล เอ็กซ์เพรส’ ของขึ้นชื่อชาวบิโคลาโน

เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสไปเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์ ออกอาการตื่นเต้นพอควร เพราะที่ผ่านมาแทบไม่รู้ความเป็นอยู่ของผู้คนประเทศนี้เลย อาจได้ดูได้เห็นผ่านข่าวกา...

เบียร์ในอุษาคเนย์ (4) : ทุนญี่ปุ่นผลิตเบียร์ตากาล็อก ครองตลาดลุ่มแม่น้ำโขง

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฟิลิปปินส์ แม้จะปรากฏผู้ประกอบกิจการจำนวนพอสมควรในปัจจุบัน หากแต่ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในประเทศดูจะถูกครอบงำโดยสอ...

เบียร์ในอุษาคเนย์ (3) : เบียร์ในแดนตากาล็อก

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการบริโภคปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับสองของกลุ่มประเทศอาเซียน (1) เป็นรองแต่ประเทศอินโดนีเซีย (2) และเป็นอัน...