แท็ก "ภัตตาคารศิรินทร์"

ภัตตาคารศิรินทร์ ตามรอยพ่อไปชิมข้าวมันไก่ในตำนานเกินครึ่งศตวรรษ คอลัมน์ ตามรอยพ่อไปชิม

คุณชายถนัดศรีเริ่มทำเชลล์ชวนชิมมาตั้งแต่ พ.ศ.2504 ซึ่งคอลัมน์ตามรอยพ่อไปชิมของปิ่นโตเถาเล็กในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2545 เพื่อที่จะ...