แท็ก "ภูเรือ"

หนาวแล้ว!! ไปลัดเลาะขุนเขา ใต้เงาดวงตะวัน สรวงสวรรค์แห่งภูเรือ

“ลมฝนอันชุ่มฉ่ำแห่งวสันต์ที่ผ่านพ้น คือเริ่มต้นของลมหนาวแห่งเหมันต์” นี่คือคำพูดที่ผู้เขียนเคยได้ยินมาจากเพื่อนนักเดินทางเมื่อไม่นานนี้ มาวันนี้ขณะ...