แท็ก "มิตรใหม่ฟาร์ม"

คึกคักสินค้าโอท็อปและของน่าซื้อ “1 ปีมีครั้งเดียว” ในงานมหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคลฯ

ในงานมหกรรมเทิดพระเกียรติ “มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ” ซึ่งกำลังจัดอยู่ที่ชั้น 4 เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการ ...