แท็ก "ย่านมงก๊ก"

เปิด 5 สถานที่สุปฮิป ‘เที่ยว กิน ถ่ายภาพ’ ย่านมงก๊ก ฮ่องกง

การท่องเที่ยวฮ่องกง เปิด 5 สถานที่ท่องเที่ยวสุดมีเอกลักษณ์ย่านมงก๊ก (หรือหว่อง-ก่อก ในภาษากวางตุ้ง) ย่านที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยที่มีทั้งตลาดเก่าแก่ มน...