แท็ก "ร้านชีวิตธรรมดา"

ปิ่นโตเถาเล็ก : เที่ยวเชียงราย ใช้ชีวิตไม่ธรรมดา ที่’ชีวิตธรรมดา’

ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยว่านักท่องเที่ยวแทบทุกคนที่มาเที่ยวเชียงราย ต้องแวะ "ร้านชีวิตธรรมดา" ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต มาแล้วต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวว...