แท็ก "สถานทูตสหรัฐ"

“อเมริกันเทสต์ออนเดอะบีช” สัมผัสวัฒนธรรมอเมริกันผ่าน “เบอร์เกอร์”

การเชื่อมสัมพันธ์ผ่านวัฒนธรรมของสองชาติยังคงเป็นภารกิจสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการจั...