แท็ก "สถาบันอาหาร"

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก สถาบันอาหารจัดใหญ่ “Thai Taste Expo 2018” ชูเสน่ห์ “อาหารไทย” มัดใจ CLMV

เพราะอาหารไทยไม่ธรรมดา ไม่เพียงแค่ทั้งหน้าตาและรสชาติ ยังมีอัตลักษณ์ที่่บ่งบอกความเป็นท้องถิ่นที่ชัดเจน เป็นเสนห์ที่ผูกมัดใจใครต่อใครมานักต่อนัก สถ...