แท็ก "ส่องจีน"

มุมใหม่ ส่อง ‘จีน 2018’ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

เป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค และมหาอำนาจลำดับต้นๆ ของโลก แน่นอนมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับไทย ซึ่งคงดีไม่น้อยหากคนไทยจะรู้และสามารถไขว่คว้าโอกาสได้ทัน ...