แท็ก "หม่ำปลาเห็ด"

“หม่ำปลาเห็ด” การแปรรูปความอร่อยอันเบ็ดเสร็จ โดย กฤช เหลือลมัย

ผมเพิ่งไปเที่ยวงาน "เบิ่งแญงอีสานมั่นยืน พลิกฟื้นมูนมัง" ของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนทั่วประเทศ ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคมที่...