แท็ก "อนันต์ อัศวโภคิน"

โรงแรมที่เปลี่ยนไป โดย ปริญญา ตรีน้อยใส

โรงแรมที่เปลี่ยนไป เมื่อหลายปีก่อน ผู้เขียนมีโอกาสออกแบบโรงแรมริมทะเลแห่งหนึ่งในกระบี่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงแรมยังเป็นธรรมชาติสวยงาม แต่ทว่า ...