แท็ก "อบรมว่ายน้ำ"

กรมพลศึกษาอบรม “ลอยน้ำเป็น เล่นน้ำได้” ป้องกันจมน้ำ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้สั่งหน่วยในสังกัดจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์กับประชาชน โดย กรมพลศึกษา ร่วมก...