แท็ก "อาหารนอกตำรา"

คอลัมน์ เคี้ยวตุ้ย…ตะลุยกิน : ชวนลิ้มลอง ‘อาหารนอกตำรา’ พลิกมุมมองชีวิตจากอาหารแบบ ‘กฤช เหลือลมัย’

ในแวดวงอาหารอาจยังไม่คุ้นชื่อของ "กฤช เหลือลมัย" มากนัก แต่หากเป็นนักอ่านเป็นต้องรู้จักชายหนุ่มคนนี้เป็นอย่างดี ด้วยความที่เป็นเจ้าของคอลัมน์มากมายทั้...