แท็ก "อาหารสวิส"

มาดามตวง Food Work …มื้อพิเศษกับอาหารสวิตเซอร์แลนด์

ถ้าพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว คนไทยอาจคิดถึงภาพภูเขา ทุ่งหญ้ากว้าง วัวนมพันธุ์ดี ว่าไปแล้วทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เหล่านี้เป็นที่มาของวัตถุดิบสำ...