แท็ก "อาหารแคปซูล"

ถอดรหัส ‘ฟังก์ชันนัล ฟู้ด’ โภชนาการแห่งอนาคต ทำไมนาซาไม่เลือก ‘อาหารแคปซูล’?

คําว่า "เพื่อสุขภาพ" ยังเป็นเทรนด์ที่แรงไม่ตก ยิ่งสังคมสูงวัยขยายออกไปมากเท่าไร โภชนาการที่ใส่ใจต่อสุขภาพยิ่งจำเป็นมากเท่านั้น ทุกวันนี้โรคมากขึ...