แท็ก "อาเซียน"

เบียร์ในอุษาคเนย์ (5): ว่าด้วย เหล้า ในกัมพูชา

ชาวกัมพูชามีความนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) กัมพูชาที่อายุมากกว่า 15 ปีในช่วงปี 2003-2005 โดยเฉลี่ยแล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4.6 ลิตรต่อคนต่อปี และในช่วงระหว่างปี 2008-2010 โดยเฉลี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5.5 ลิตรต่อคนต่อปี

เบียร์ในอุษาคเนย์ (4) : ทุนญี่ปุ่นผลิตเบียร์ตากาล็อก ครองตลาดลุ่มแม่น้ำโขง

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฟิลิปปินส์ แม้จะปรากฏผู้ประกอบกิจการจำนวนพอสมควรในปัจจุบัน หากแต่ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในประเทศดูจะถูกครอบงำโดยสอ...

เบียร์ในอุษาคเนย์ (3) : เบียร์ในแดนตากาล็อก

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการบริโภคปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับสองของกลุ่มประเทศอาเซียน (1) เป็นรองแต่ประเทศอินโดนีเซีย (2) และเป็นอัน...

เบียร์ในอุษาคเนย์ (1)

คำนำ ในปัจจุบันนี้ การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแทบทุกประเทศในโลก หลายๆ ประเทศเลือกจับคู่กลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเ...