แท็ก "อ็องรี มูโอต์"

เรื่อง..จากคำบอกเล่า อ็องรี มูโอต์ ในทัวร์ ‘ลาว จาก “คำบอก” ฝรั่ง

อ่าน “ตะวันออก” จาก “คำบอก” ฝรั่ง เห็นเกริ่นนำมาแบบนี้...แน่นอนว่า เรากำลังจะพูดถึงหนังสือที่เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าติดตามอีกหนึ่งเล่มค่ะ...