แท็ก "เกษตรต่างแดน"

เกษตรต่างแดน : เข้าป่าหาน้ำผึ้ง ใครเป็นเจ้าของ

การเข้าป่าหาน้ำผึ้งธรรมชาติเป็นเรื่องปกติของคนในเขตร้อนชื้น หรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในบางพื้นที่ เช่น อินโดนีเซีย มันมีเรื่องราวมากกว่านั้น...