แท็ก "เกาะกง"

คอลัมน์ เดือนหงายที่ชายโขง : เกาะกง เกาะที่ไม่ใช่เกาะ

จังหวัดเกาะกงของประเทศกัมพูชา เป็นจังหวัดชายแดนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยและการเมืองไทยมายาวนาน เป็นเส้นทางชายแดนธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งกีดขวางทาง...