แท็ก "เกาะเกร็ดโฉมใหม่"

‘เกาะเกร็ด’ เปลี่ยนไป! ต้นแบบ “ชุมชนอารยสถาปัตย์” ผู้พิการ-สูงอายุ เที่ยวได้สบายบรื๋อ

จัดเป็นเกาะที่ใกล้กรุงเทพฯที่สุดก็ว่าได้กับ 'เกาะเกร็ด' อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แม้ไม่ใช่เกาะที่รายล้อมไปด้วยทะเล แต่ก็เป็นเกาะมีเอกลักษณ์ที่เมื่...