แท็ก "เกาเหลาเนื้อโกเบ"

อร่อยอินเทรนด์…อร่อยอย่างมีสไตล์ เซ็นทรัล@เซ็นทรัลเวิลด์

อร่อยอย่างมีสไตล์ เซ็นทรัล @เซ็นทรัลเวิลด์ นําร่องรีแบรนด์เป็นสาขาแรก ทั้งยังเปลี่ยนชื่อจากห้างสรรพสินค้า [email protected] เป็น [email protected] ...