แท็ก "เด็กยากไร้"

เมนูพิเศษจากเชฟ 5 ดาว เพื่อเด็กยากไร้ “บางกอก เชฟ แชริตี้”

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เชฟชื่อดังจากโรงแรม 5 ดาวของประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ กับงาน "บางกอก เชฟ แชริตี้" ครั้งที่ 9 โดยบริ...