แท็ก "เบญจรงค์ดอนไก่ดี"

สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 7 สืบสานงานศิลป์ ตามรอยในหลวง ร.9 (คลิป)

เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่เวทีลานวัฒนธรรม ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.ส...