แท็ก "เมียนมา"

ไหว้พระปลดหนี้ อันซีนเมืองพะอัน และ ‘ก๊อกุ๊นกู่’ ถ้ำสวยที่สุดในพม่า

เมืองพะอันมีสถานที่ท่องเที่ยวประเภทถ้ำหลายแห่ง แต่ละแห่งล้วนเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ "ถ้ำก๊อกุ๊นกู่" (Kaw-goon Cave) มากขนาดไ...