แท็ก "เรือสำเภา"

เรือสำเภาศรีมหาสมุทร พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ ‘ไอคอนสยาม’

เนื่องในวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร อภิมหาโครงการเมือง "ไอคอนสยาม" เปิดพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำชั่วคราว "เรือสำเภาศรีมหาสมุทร" เรือส...