แท็ก "แข่งเบอร์เกอร์"

“อเมริกันเทสต์ออนเดอะบีช” สัมผัสวัฒนธรรมอเมริกันผ่าน “เบอร์เกอร์”

การเชื่อมสัมพันธ์ผ่านวัฒนธรรมของสองชาติยังคงเป็นภารกิจสำคัญของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการจั...