แท็ก "โคริยามะ"

พลาดมาทั้งชีวิต ? ปีใหม่ไม่พลาดซ้ำ วิธีหม่ำสตรอเบอรี่ให้อร่อยที่สุดจากปากชาวไร่ญี่ปุ่นตัวจริง

อากาศหนาวเย็นช่วงปีใหม่และเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเช่นนี้ "สตรอเบอรี่" เป็นผลไม้อีกชนิดทีไ่ด้รับความนิยมอย่างยิ่ง หากลองสังเกตดูดีๆ จะพบว่าแต่ละคนก็ม...