แท็ก "โดย พัชรพน"

“อากาศ น้ำ อาหาร” “จำเป็น”กลับ”ไม่สำคัญ” คอลัมน์ หิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกัน

หลายวัน หรือถ้าจะว่าไปหลายสัปดาห์มาแล้วที่คนในกรุงเทพมหานคร สัมผัสได้ถึงอากาศที่ผิดปกติ บรรยากาศที่ครอบคลุมพื้นที่เมืองหลวงของไทยเราอยู่ในสภาวะขมุกขมั...